Wanneer cardio- en krachttraining?

Het komt regelmatig voor dat krachttraining en cardiotraining in één training wordt gecombineerd. Dit wordt ook wel ‘concurrent training’ genoemd. Het uithoudingsvermogen wordt groter op het moment de cardiotraining voorafgaand aan de krachttraining wordt uitgevoerd. Hij tijdstip van de training speelt hierbij geen rol. Spiermassa stijgt significant wanneer de krachttraining ‘s-avonds plaatsvindt. De volgorde van trainen maakt in dit geval niets uit.

Combinatietraining

Sporters willen zoveel mogelijk resultaat behalen gedurende een training. Dit resultaat is afhankelijk van veel factoren. Waaronder de trainingsvorm en intensiteit van trainen. Tevens beïnvloedt de trainingsvolgorde gedurende “concurrent training” het definitieve trainingseffect.

Sinds ongeveer 1980 is duidelijk geworden dat krachttraining in verhouding sterker maakt dan wanneer krachttraining wordt gecombineerd met cardiotraining. Echter, cardiotraining gecombineerd met krachttraining verbeterd wel het uithoudingsvermogen. Daarnaast zijn er ook aanwijzingen dat het tijdstip van trainen invloed heeft op het effect van deze training.

Trainingsvolgorde en -tijdstip

Een groep van onderzoekers uit de Verenigde Staten en Finland heeft recentelijk de trainingsvolgorde tijdens ‘concurrent training’ onderzocht. Ze onderzochten met name of het tijdstip van training van invloed is op hoe (kracht)sporters zich hierop aanpassen.

De volgorde van de combinatietraining heeft alleen effect op toename van het uithoudingsvermogen. Cardiotraining als eerste uitvoeren leidt tot betere resultaten. Of de trainingen plaatsvinden in de ochtend of avond maakt niet uit. Het tijdstip van trainen heeft wel invloed op spiergroei. Op het moment (kracht)sporters ’s avonds trainen neemt de spiermassa in omvang toe. Op het moment er puur op kracht wordt getraind spelen zowel het tijdstip van trainen als de volgorde geen rol.

Wetenschappelijke studie

Bovenstaande resultaten komen voort uit een wetenschappelijke studie onder meer dan 50 ongetrainde mannen. Deze proefpersonen waren verdeeld in vijf groepen:

  • Groep 1: Avondtraining. Eerst uithoudingsvermogen en daarna kracht.
  • Groep 2: Avondtraining. Eerst krachttraining daarna uithoudingsvermogen.
  • Groep 3: Ochtendtraining. Eerst uithoudingsvermogen en daarna kracht.
  • Groep 4: Ochtendtraining.Eerst krachttraining daarna uithoudingsvermogen.
  • Groep 5: Controlegroep. Geen training.

Trainingseffect

De trainingsgroepen trainden voor 6 maanden en ondergingen een geleidelijke trainingsopbouw. Krachttraining en cardiotraining vond binnen één sessie plaats. Er werd tussendoor maximaal tien minuten gerust. Na respectievelijke 3 maanden en 6 maanden werd de vooruitgang bij alle proefpersonen gemeten.

De verschillen in trainingsaanpassing werden pas na 6 maanden duidelijk. Na 3 maanden constateerden de wetenschappers onder alle groepen dezelfde mate in stijging van kracht, conditie en spiermassa. Ongeacht de trainingsvolgorde of het tijdstip waarop zij trainden.

Bron

Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 2016, Vol. 41, No. 12 : pp. 1285-1294

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here