15.4 C
Amsterdam
donderdag 10 juni 2021
Home Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid

Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Fitness Magazine 24, inzake de website www.fitnessmagazine24.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevens- verwerking door Fitness Magazine 24 door middel van verwerkingen via onze website www.fitnessmagazine24.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies. Hebt u hier vragen over, dan helpen we u graag! U kunt ons bereiken via admin@fitnessmagazine24.nl.

Fitness Magazine 24 respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Fitness Magazine 24. U dient zich ervan bewust te zijn dat Fitness Magazine 24 niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

In sommige gevallen komt het voor dat Fitness Magazine 24 u vraagt enkele persoonsgegevens in te vullen, zoals uw NAW-gegevens en e-mailadres, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt of aanmeld als auteur. Hierbij geven we altijd aan welke gegevens verplicht en welke optioneel zijn. Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over uw contactverzoek. Als u hier bezwaar tegen hebt, kunt dat aan ons doorgeven via admin@fitnessmagazine24.nl.

Uw persoonsgegevens worden op adequate wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en worden opgeslagen in een bestand waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing is. Fitness Magazine24 zal altijd overeenkomstig de WBP handelen. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Fitnes Magazine24. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Fitnes Magazine24.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Fitness Magazine 24 worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten van Fitness Magazine24 of haar partners. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fitness Magazine 24 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar admin@fitnessmagazine24.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fitness Magazine 24 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via admin@fitnessmagazine24.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fitness Magazine 24 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fitness Magazine 24) tussen zit.

Bewaartermijn

Fitnesmagazine24 bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine stukjes informatie, die door uw browser worden opgeslagen op uw computer bij het bezoeken van een website en die gebruikt worden om bijvoorbeeld uw persoonlijke voorkeuren te onthouden. Ook Fitness Magazine 24 maakt gebruik van cookies.

Hoe worden cookies gebruikt?

Cookies worden gebruikt om een beter begrip te krijgen hoe applicaties en websites functioneren en om de online en mobiele ervaring te optimaliseren. Cookies doen dit door het mogelijk te maken om de prestatie van een website of mobiele app te analyseren voor de partij die de cookie verstuurt, door bepaalde gebruikers anoniem te identificeren (door middel van het IP adres) en hun voorkeuren te onthouden, om beter te begrijpen of een computer of apparaat (en waarschijnlijk de gebruiker daarvan) een website eerder heeft bezocht en om op gebruikers afgestemde reclame te versturen.

Cookie instellingen beheren

U kunt uw cookies beheren door op de volgende link te klikken: cookie instellingen

Overzicht van gebruikte cookies

Hieronder wordt beschreven welke cookies Fitness Magazine 24 zelf plaatst en van welke cookies gebruik wordt gemaakt.

  • Functionele cookies
    Deze cookies zijn essentieel voor de werking van onze website. Ze zorgen ervoor dat u onze website kunt bezoeken en gebruiken. Als u deze cookies blokkeert, zal de website niet goed functioneren.
  • Analytische Cookies
    Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken en volgen de prestatie van de website. Performance cookies laten ons bijvoorbeeld zien welke pagina’s populair zijn, ze volgen de contacten naar onze website en verzamelen anonieme analytische informatie. Performance cookies kunnen ook worden gebruikt voor het herkennen en herstellen van operationele problemen met de website.

Google Analytics
naam: _ga, _gid, _gat
functie: Google Analytics verzamelt informatie waardoor wij inzicht krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie gebruiken we uiteindelijk om onze website te verbeteren.
bewaartermijn: 2 jaar

Wij hebben geen zeggenschap over, of toegang tot third-party reclamecookies of de informatie die ze bevatten. Derden beheren de informatie die zij verzamelen via cookies die zij plaatsen in overeenstemming met hun privacybeleid.

U kunt op gebruikers afgestemde third-party reclamecookies weigeren (maar er zal nog steeds online reclame naar u worden verstuurd). Voor meer informatie of voor het weigeren van het gebruik van deze op gebruikers afgestemde third-party reclamecookies binnen de EU, ga naar www.youronlinechoices.eu. Als u in de Verenigde Staten woont, ga naar http://www.aboutads.info/choices/.

Cookies uitschakelen

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Mocht u geen cookies willen installeren, dan kunt u dit in uw browser uitschakelen. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser: Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari. Let op! Als u cookies in uw browser uitzet, kunt u niet altijd van alle functionaliteiten van Fitness Magazine 24 gebruik maken. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de website tegenvalt of dat u bepaalde advertenties vaker ziet.

Sommige cookies worden geplaatst door derden die op Fitness Magazine 24 advertenties tonen. Deze cookies (third party cookies van adverteerders) kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices. Zo zorgt u ervoor dat deze partijen uw online gedrag op geen enkele website meer kunnen bijhouden. Dat betekent overigens niet dat u geen advertenties meer zult zien op Fitness Magazine 24 en andere websites, de advertenties zullen alleen minder relevant zijn.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. Wilt u meer lezen over de Nederlandse cookiewet? Lees dan de Handleiding Cookiewet (pdf), die de DDMA (branchevereniging voor dialoogmarketing) heeft samengesteld.

CONTACTGEGEVENS

Fitnessmagazine24
Basisweg 30
1043 AP Amsterdam
Telefoon: 062 – 377 366 5
E-mail: admin@fitnessmagazine24.nl